KWALITEIT ARBO EN MILIEU

MAIN BV. acteert volgens nationale en internationale wetgeving en verdragen en bewaakt haar arbeids- en productieprocessen door het systeem van kwaliteitszorg dat in het gehele bedrijf is geïmplementeerd. Kwaliteit, klanttevredenheid, veiligheid en milieuzorg worden voortdurend gemonitord, waarbij naar continue verbetering wordt gestreefd.

MAIN B.V. is door DNV gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitszorgmanagementsysteem) en ISO 14001 (milieuzorgmanagementsysteem).

MAIN heeft als Nederlandse firma ook de Vlaamse “VIHB” sinds oktober 2017. Wij staan bij de OVAM geregistreerd onder nummer: 113499.

  • Wet milieubeheer
  • Landelijk Afvalstoffen beheer Plan 2009-2021(LAP2)
  • Wet voorkoming verontreiniging van de zee (Wvvz)
  • MARPOL 73/78 (Internationale Maritieme Organisatie)
  • EVOA (Europese wetgeving op afvalexporten)
  • Haven afvalplannen