Welkom bij MAIN BV | inzameling en opslag van afgewerkte olie

MAIN BV is een dienstverlenend milieu bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in de inzameling en opslag van afgewerkte olie. In de afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden met (sub)contractors afgesloten, waarbij de contractanten zelf de inzameling uitvoeren van alle oliehoudende afvalstoffen afkomstig van automotive en industrie.

MAIN BV streeft tijdens het uitvoeren van haar activiteiten naar een nauwkeurige opvolging van de Wet Milieubeheer, het Landelijk Afvalbeheer Plan en de voorschriften in de aan MAIN verleende vergunningen.

Dienstverlening:

  • Inzameling
  • Terminal
  • Opslag afval olie
  • Contractors

Duurzaam ondernemen

“MAIN richt zich op scheiding en waar mogelijk op hergebruik van de ingezamelde afvalstoffen uit alle sectoren.
Door de juiste inzameling en verwerking worden uiteindelijk de afvalstromen weer ingezet als basis voor hergebruik”